Úvodní strana

Dovolujeme si Vám nabídnout z našich kamenických prací.

Profilové práce
      • okenní a dveřní ostění, parapety, římsy, kašny, kuželky, krakorce
      • zhotovení a osazení kamenných prvků podle návrhu zákazníka
      • zhotovení a opravy pískovcových křížů a soch
      • obklad krbů

Obklady
      • kamenné obklady na kotvy (se vzduchovou mezerou)
      • osazování schodišťových stupňů
      • dlažby vnitřní, venkovní
      • opravy kamenných prvků
      • konzervace kamene
      • stěhování kamenných prvků

Kamenická firma VEKAP - VEškeré KAmenické Práce, byla založena v roce 1992. Zabývala se výrobou pomníků, osazováním obkladů a dlažeb. Postupně se požadavky zákazníků začaly přesouvat i k opravám pískovcových schodů, obkladů a dlažeb. Poté přibyly zakázky na opravu polních křížů, božích muk a také na zhotovení okenních a dveřních pískovcových ostění z různou profilací.

Hlavní výrobní program firmy spočívá v opravách polních křížů, ve výrobě dveřních a okenních pískovcových ostění a čisticích pracích. Provádíme také dodávku a osazení obkladů na kotvy, dlažby. Zabýváme se hřbitovní architekturou, zhotovujeme a osazujeme pomníkové díly včetně nápisů podle požadavků zákazníků. Dodáváme pomníkové doplňky z různých materiálů.